Slim aanbesteden

Dat loont
Aanbesteden biedt kansen. Voor de uitschrijvende partij én voor inschrijvende bedrijven. Mist uw organisatie de benodigde kennis van aanbestedingen? Of ontbreekt het aan capaciteit? AanbestedingsAdviesgroep adviseert en begeleidt MKB-bedrijven en (semi)overheden bij Europese aanbestedingen. De juiste specialist op de juiste plek is daarbij onze kracht.
Flexibiliteit
Met een specialist van AanbestedingsAdviesgroep haalt u alle benodigde kennis en ervaring in huis. Kennis en ervaring om uw kans op een gunning te vergroten of om uw slagkracht te verbeteren met extra manuren. Detachering zorgt daarbij voor de flexibiliteit waar u naar op zoek bent. Letterlijk de juiste specialist op de juiste plek, dat is AanbestedingsAdviesgroep.

Oplossingen

Resultaten

 • Toenemende autonomie m.b.t. in-/uitschrijven tenders
 • Geldige inschrijvingen
 • Kwalitatief hogere bestekken of inschrijvingen
 • Betere kwaliteitsstukken
 • Hogere puntenscore waardoor > kans op gunning
 • Voldoen aan zowel wettelijke inspannings- als resultaatsverplichting i.v.m. registeraccountant
 • Praktische toepasbaarheid
 • Dossieropbouw
 • Hoger (omzet)resultaat met minder kosten
 • Interessante projectreferenties

Uw knellende kwestie?

 • Wordt uw huidige inschrijving of uitschrijving negatief beïnvloed door bedrijfsblindheid?
 • Heeft u (extra) ondersteuning en/of begeleiding nodig?
 • Gaat er tijd verloren doordat medewerkers niet goed de wegen weten te bewandelen binnen het aanbestedingstraject?
 • Is er sprake van ongeldige inschrijvingen?
 • Wilt u zeker zijn van het feit dat uw directory compleet is volgens de gestelde aanbestedingswetgeving en richtlijnen (inkoopstrategie en aanbestedingsprocedures/-leidraad)?
 • Mist u praktische informatie?
 • Bevat het bestek relatief veel hiaten en/of onduidelijkheden?
 • Wilt u rendabele output bewerkstelligen?

Stappenplan

 • Stap 0: Gemeenschappelijke basis (standaard)
 • Stap 1: Voorbereiding (review)
 • Stap 2: Conceptueel ontwerp (review)
 • Stap 3: Definitief ontwerp (review)
 • Stap 4.1: Projectaanpak (overall review)
 • Stap 4.2: Total control (overall review)
 • Stap 5: Uitvoering en Implementatie (geoutsourcet support via OrganisatieAdviesgroep)

Uitgangspunten

 • Total Quality Management door opgedane specialisme
 • Laagdrempelig
 • 4-ogen principe
 • Branchebescherming
 • Uniek ontwikkeld concept conform de KIST-methodiek
 • Toewerken naar een lerend effect
 • Verbetering door herhaling
 • Ervaringsdeskundigen
 • Reproduceerbaar
 • Lessons learned
 • Ontzorgen
 • Zéér betaalbaar

Vergroot uw kansen

Aanbesteden biedt kansen voor de aanbestedende dienst (uitschrijvende partij) én voor bedrijven (inschrijvende partij). Mist uw organisatie de benodigde kennis van aanbestedingen, ontbreekt het aan capaciteit of creativiteit? AanbestedingsAdviesgroep is zowel profit als non-profit georiënteerd ten behoeve van onderhandse en Europese aanbestedingen.

Bij aanbesteden snijdt het mes aan twee kanten. De uitschrijvende partij en de inschrijvende partij doen er beiden hun voordeel mee. Overheden krijgen kwaliteit voor hun investering en ondernemers zien hun omzet stijgen. Slim aanbesteden loont dus!