Filosofie

AanbestedingsAdviesgroep is ontstaan vanuit de synergie waar delen vermenigvuldigen is en kennis van de materie het beste wordt benut door middel van benchmarking.

Volgens de AanbestedingsAdviesgroep is er nog veel werk te verrichten binnen aanbestedingsland. Aanbestedingen kennen nog teveel hiaten en vormen voor ondernemers vaak een hoge drempel.