Resultaten

  • Toenemende autonomie m.b.t. in-/uitschrijven tenders
  • Geldige inschrijvingen
  • Kwalitatief hogere bestekken of inschrijvingen
  • Betere kwaliteitsstukken
  • Hogere puntenscore waardoor > kans op gunning
  • Voldoen aan zowel wettelijke inspannings- als resultaatsverplichting i.v.m. registeraccountant
  • Praktische toepasbaarheid
  • Dossieropbouw
  • Hoger (omzet)resultaat met minder kosten
  • Interessante projectreferenties