Uw knellende kwestie?

  • Wordt uw huidige inschrijving of uitschrijving negatief beïnvloed door bedrijfsblindheid?
  • Heeft u (extra) ondersteuning en/of begeleiding nodig?
  • Gaat er tijd verloren doordat medewerkers niet goed de wegen weten te bewandelen binnen het aanbestedingstraject?
  • Is er sprake van ongeldige inschrijvingen?
  • Wilt u zeker zijn van het feit dat uw directory compleet is volgens de gestelde aanbestedingswetgeving en richtlijnen (inkoopstrategie en aanbestedingsprocedures/-leidraad)?
  • Mist u praktische informatie?
  • Bevat het bestek relatief veel hiaten en/of onduidelijkheden?
  • Wilt u rendabele output bewerkstelligen?